fbpx

Vägen ut ur samsara

I sutran om de fyra ädla sanningarna säger Buddha: “Du bör utöva vägen”.

Vägen ut ur samsara är inte en yttre väg som leder oss från en plats till en annan utan en inre väg – en andlig insikt som leder oss till befrielsens och upplysningens rena lycka. För att nå denna lycka behöver vi utöva vägen, vilken kan sammanfattas i de tre högre träningarna – högre moralisk disciplin, högre koncentration och högre visdom. 

På denna kurs kommer vi lära oss vad samsara är, om vägen som leder till befrielse och hur vi kan följa denna väg samtidigt som vi lever ett modernt liv med familj och arbetsliv.  

Förfrågan

Studieprogram