fbpx

Vad är samsara & nirvana?

De flesta har hört orden samsara och nirvana, men vad betyder de egentligen?

Buddha sade att bara nirvana är frid medan det i samsara inte finns någon varaktig lycka. Genom att förstå vad samsara och nirvana är kan vi inse vad vi behöver göra för att träda in på den glädjefulla vägen som steg för steg leder oss närmare ett tillstånd av oupphörlig sinnesro.

På denna kurs kommer vi utforska betydelsen av samsara och nirvana samt praktiska metoder och meditationer som leder oss närmare nirvana och befriar oss från samsara.

Förfrågan

Studieprogram