fbpx

Tomheten – Dörren till befrielse​

Friden i att veta hur saker verkligen existerar.

I Buddhas visdomsläror förklarar han hur saker faktiskt existerar i motsats till hur de framträder.

Genom att fördjupa vår visdom förstår vi förhållandet mellan vårt sinne och vår värld och i vilken utsträckning vi skapar vår egen verklighet. Detta leder oss till en djup, bestående lycka, fri från lidande.

Kursen innehåller praktiska visdomsmeditationer som hjälper oss att se oss själva, andra och världen på sättet som de faktiskt existerar. Därmed kan vi lösa många av våra dagliga problem och uppleva en djupt befriande känsla av frid.

Förfrågan

Studieprogram