fbpx

Tillflykt & bodhichitta

Att utöva tillflykt & bodhichitta är oumbärligt för de som vill träda in i buddhismen och göra framsteg på vägen till upplysning. Genom att uppriktigt söka tillflykt till Buddha, Dharma och Sangha träder vi in i buddhismen och genom att träna i det medkännande sinnet bodhichitta träder vi in i mahayanan – huvudvägen som leder till upplysningens tillstånd.

Förfrågan

Studieprogram