fbpx

Retreat: Meditation som läker

Ofta känner vi oss hjälplösa inför vårt eget och andras lidande. En utövning som är känd för sin läkande förmåga är meditationen “Att ta & att ge”.
I den här meditationen föreställer vi oss att vi tar andras lidande motiverade av medkänsla, och skänker dem ren lycka motiverade av kärlek. Genom att träna i att ta och att ge stärker vi vår medkänsla och kärlek. På detta sätt kan vi över tid utveckla en förmåga att läka vår egen och andras lidande. Vad skulle kunna vara mer meningsfullt än det?

Förfrågan

Studieprogram