fbpx

Lycksalighetens klara ljus

Inom Högsta yoga tantra tränar vi i att omvandla vårt mycket subtila sinne till lycksalighetens klara ljus i meditation.

På denna kurs, som bara är öppen för utövare med Högsta yoga tantra kraftinitiering inom Nya Kadampa traditionen, utforskar vi fullbordandestegs-meditationerna på kanaler, vindar och droppar vars funktion är att ge upphov till stor lycksalighet. Genom att meditera på tomheten med ett sinne av stor lycksalighet kommer vi att uppnå en direkt insikt i alla fenomens sanna natur vilket befriar oss från samsara.

Förfrågan

Studieprogram