fbpx

Halvdagskurs: Utveckla ett genuint självförtroende

Under denna kurs kommer vi utforska hur det är möjligt att bekräfta oss själva från insidan. Från sinnesstämningar som är djupt rofyllda och berikande och som inte är beroende av yttre omständigheter.

Förfrågan

Studieprogram