fbpx

Ge kraft åt din meditation

Hur kan vi få vår meditationsutövning att bli effektiv så att vi når alla insikter på den andliga vägen?

På denna kurs kommer vi få en förklaring av de fem styrkorna: Motivation, bekantskap, det vita fröet, fröet av förgörelse samt önskande böner och hur vi praktiskt kan tillämpa dem i vårt liv så att våra meditationer ger upphov till de resultat vi eftersträvar.

Förfrågan

Studieprogram